Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 11.2.2019 – Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus v. Comune di Ostuni ja Consorzio per l’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

(asia C-110/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Vastapuolet: Comune di Ostuni ja Consorzio per l’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin oikeus (ja erityisesti luottamuksensuojan, oikeusvarmuuden, vapaan liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja palveluiden vapaan tarjoamisen periaatteet) esteenä (Italian julkisia hankintoja koskevan koodeksin (Codice dei contratti pubblici) 83 §:n 9 momentin, 95 §:n 10 momentin ja 97 §:n 5 momentin kaltaiselle) kansalliselle lainsäädännölle, jonka nojalla se, että julkiseen hankintamenettelyyn osallistuva tarjoaja laiminlyö työvoimakustannusten ja työntekijöiden turvallisuutta koskevien menojen ilmoittamisen, johtaa joka tapauksessa hankintamenettelystä poissulkemiseen eikä tarjoajalle voida myöhemmin antaa mahdollisuutta niin kutsuttuun täydentämismenettelyyn, kun tällainen ilmoitusvelvollisuus perustuu riittävän selkeisiin ja ymmärrettäviin säännöksiin, ja riippumatta siitä, ettei hankintailmoituksessa nimenomaisesti mainita tätä lakiin perustuvaa täsmällistä ilmoitusvelvollisuutta?

____________