Language of document :

2019 m. vasario 11 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus / Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

(Byla C-110/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Kitos proceso šalys: Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

Prejudicinis klausimas

Ar ES teisės nuostatos (konkrečiai teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo, judėjimo laisvės, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas principai) draudžia tokias nacionalinės teisės nuostatas (kaip antai Italijos Codice dei contratti pubblici (Viešojo pirkimo sutarčių kodeksas) 83 straipsnio 9 dalis, 95 straipsnio 10 dalis ir 97 straipsnio 5 dalis), pagal kurias darbo jėgos ir su saugumo užtikrinimu susijusių išlaidų nenurodęs viešojo pirkimo konkurso dalyvis turi būti automatiškai pašalintas iš konkurso ir vėliau negali pasinaudoti vadinamąja „teiktinų dokumentų trūkumų šalinimo“ procedūra, net jei pareiga nurodyti tas išlaidas kyla iš pakankamai aiškių ir žinomų nuostatų, nepaisant to, kad minėta teisinė prievolė nėra aiškiai nurodyta konkurso dokumentuose?

____________