Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 11 februarie 2019 – Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus/Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

(Cauza C-110/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Consiglio di Stato

Părțile din procedura principală

Apelantă: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Intimați: Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii Europene (în special principiile încrederii legitime, securității juridice, liberei circulații, libertății de stabilire și liberei prestări a serviciilor) se opune unei reglementări naționale (cum este cea prevăzută la articolul 83 alineatul 9, la articolul 95 alineatul 10 și la articolul 97 alineatul 5 din „Codul achizițiilor publice” italian) potrivit căreia neindicarea de către un ofertant în cadrul unei proceduri de achiziții publice a costurilor forței de muncă și a sarcinilor legate de securitatea lucrătorilor determină, indiferent de situație, excluderea din procedură, fără ca ofertantul în cauză să poată recurge ulterior la procedura denumită „soccorso istruttorioˮ [obligația unei autorități contractante de a solicita unui ofertant să îndrepte eventualele neregularități de formă ale ofertei], chiar și în situația în care existența unei astfel de obligații declarative decurge din dispoziții suficient de clare și care pot fi cunoscute și independent de faptul că în anunțul de cerere de ofertă nu este menționată în mod expres obligația legală de indicare punctuală amintită?

____________