Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 11. februarja 2019 – Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus/Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

(Zadeva C-110/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Tožena stranka: Comune di Ostuni, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pravo Evropske unije (in zlasti načela upravičenih pričakovanj, pravne varnosti, prostega gibanja, svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev) nasprotujejo nacionalni ureditvi (kakršna je ta iz člena 83(9), člena 95(10) in člena 97(5) italijanskega zakonika o javnem naročanju), na podlagi katere se v primeru, da ponudnik v postopku javnega naročanja ne navede stroškov dela in obveznosti za varnost pri delu, ponudnik izključi iz postopka in ne more biti pozneje ponovno sprejet na podlagi t.i. poziva k dopolnitvi predloženih dokumentov, v primeru, da obveznost navedbe teh podatkov izhaja iz dovolj jasnih določb, s katerimi bi moral biti seznanjen, ter ne glede na dejstvo, da obvestilo o javnem naročilu izrecno ne določa pravne obveznosti navedbe navedenih podatkov?

____________