Language of document :

Az Augstākā tiesa (Senāts) (Lettország) által 2019. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A kontra Veselības ministrija

(C-243/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lett

A kérdést előterjesztő bíróság

Augstākā tiesa (Senāts)

Az alapeljárás felei

Felperes: A

Alperes: Veselības ministrija

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 20. cikkének (2) bekezdését, hogy az adott tagállam megtagadhatja az említett rendelet 20. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyt, ha az adott személy lakóhelye szerinti államban olyan kórházi kezelés érhető el, amelynek pozitív orvosi eredménye nem kétséges, de az alkalmazott kezelés módszere nem egyeztethető össze az adott személy vallási meggyőződésével?

Úgy kell-e értelmezni a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. cikkét, és a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek2 az Európai Unió Alapjogi Chartája 21. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett 8. cikkének (5) bekezdését, hogy az adott tagállam megtagadhatja az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyt, ha a személy biztosítása szerinti államban olyan kórházi kezelés érhető el, amelynek pozitív orvosi eredménye nem kétséges, de az alkalmazott kezelés módszere nem egyeztethető össze az adott személy vallási meggyőződésével?

____________

1 HL 2004. L 166., 1.o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.

2 HL 2011. L 88, 45. o.