Language of document :

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxise (EKETA) 31. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 22. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-166/17: EKETA versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-273/19 P)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (esindajad: dikigoros Vasileios Christianos, dikigoros Dimitrios Karagounis)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Liidu Kohtul:

Tühista Üldkohtu 22. jaanuari 2019. aasta otsus kohtuasjas T-166/171 selle otsuse resolutsiooni punkte 2 ja 3 puudutavas osas ja nendega seonduv põhistus.

Saata kohtuasi Üldkohtule uue otsuse tegemiseks tagasi.

Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Käesoleva apellatsioonkaebusega ei vaidlusta apellant Üldkohtu otsuse resolutsiooni punkti 1 ega sellega seonduvaid punkte 142, 143, 145, 171, 173, 187–189 ega 191–193.

Apellant väidab, et vaidlustatud kohtuotsuse resolutsiooni punktid 2 ja 3 ning nendega seonduv põhistus tuleb järgmistel põhjustel tühistada:

Esimene väide: Üldkohus ei ole õiguslikult uurinud ega hinnanud kõiki EKETA esitatud tõendeid. Ta on lisaks moonutanud fakte, mis nendest tõenditest tulenevad, rikkunud õigusnorme tõendamiskoormuse jagunemise osas ja rikkunud oma kohustust oma otsust põhjendada (apellatsioonkaebuse punkt 5 jj).

Teine väide: Üldkohus on rikkunud õigusnormi, tõlgendades vääralt huvide konflikti esinemise ohtu (apellatsioonkaebuse punkt 78 jj).

Kolmas väide: Üldkohus on rikkunud õigusnormi, tõlgendades selles kontekstis vääralt komisjoni kohustust viia läbi kontroll auditi rahvusvahelistele standarditele tuginedes (apellatsioonkaebuse punkt 94 jj).

Neljas väide: Üldkohus on rikkunud proportsionaalsuse põhimõtte tõlgendamisel õigusnormi seda põhimõtet eirates (apellatsioonkaebuse punkt 103 jj).

____________

1 ECLI:EU:T:2019:26.