Language of document :

Valitus, jonka Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) on tehnyt 31.3.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-166/17, EKETA v. komissio, 22.1.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-273/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (edustajat: Vasileios Christianos ja Dimitrios Karagounis, dikigori)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 22.1.2019 asiassa T-166/171 antama tuomio on kumottava tuomiolauselman 2 ja 3 kohdan sekä niihin liittyvien perustelujen osalta

asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen uudelleen tutkittavaksi

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja ei nyt käsiteltävällä valituksella riitauta valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohtaa eikä siihen liittyviä tuomion perusteluja sen 142, 143, 145, 171, 173, 187–189 ja 191–193 kohdassa.

Valittajan mukaan valituksenalaisen tuomion tuomiolauselman 2 ja 3 kohta sekä niihin liittyvät perustelut on kumottava seuraavilla perusteilla:

–    Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin ei noudattanut ratkaisussaan lakia eikä arvioinut kaikkia EKETA:n esittämiä todisteita. Se otti lisäksi mainituista todisteista ilmenevät tosiseikat huomioon vääristyneessä muodossa, teki oikeudellisen virheen todistustaakan jakamisen osalta ja laiminlöi velvollisuutensa perustella ratkaisunsa (valituskirjelmän 5 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

–    Toinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitsemalla virheellisesti intressiristiriidan olemassaolon riskiä (valituskirjelmän 78 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

–    Kolmas valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se tulkitsi tässä yhteydessä komission velvollisuutta suorittaa tutkinta kansainvälisten tilintarkastusstandardien perusteella (valituskirjelmän 94 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

–    Neljäs valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen loukkaamansa suhteellisuusperiaatteen tulkinnassa (valituskirjelmän 103 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

____________

1 EU:T:2019:26.