Language of document :

Žalba koju je 31. ožujka 2019. podnio Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 22. siječnja 2019. u predmetu T-166/17, EKETA protiv Europske komisije

(predmet C-273/19 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (zastupnici: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

Ukine presudu Općeg suda od 22. siječnja 2019. u predmetu T-166/171 , u dijelu koji se odnosi na točke 2. i 3. izreke te dio obrazloženja koji se odnosi na te točke.

Vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje.

Naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj ovom žalbom ne osporava točku 1. izreke presude, niti točke 142., 143., 145., 171., 173., od 187. do 189. i od 191. do 193. obrazloženja pobijane presude.

Žalitelj smatra da točke 2. i 3. izreke i dio obrazloženje pobijane presude koji se odnosi na te točke moraju biti ukinuti iz sljedećih razloga:

Prvi žalbeni razlog: Opći sud nije pravilno ocijenio sve dokaze koje je podnijela EKETA. Osim toga, pogrešno je protumačio činjenice koje proizlaze iz navedenih dokaza, počinio je pogrešku koja se tiče prava te povrijedio svoju obvezu da obrazloži odluku (točka 5. i sljedeće točke žalbe).

Drugi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava s obzirom na to da je pogrešno protumačio postojanje rizika sukoba interesa (točka 78. i sljedeće točke žalbe).

Treći žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava s obzirom na to da je pogrešno protumačio, u tom kontekstu, obvezu Komisije da provede provjeru u skladu s međunarodnim revizijskim standardima (točka 94. i sljedeće točke žalbe).

Četvrti žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava pri tumačenju načela proporcionalnosti koje je povrijedio (točka 103. i sljedeće točke žalbe).

____________

1 ECLI:EU:T:2019:26.