Language of document :

Recurs introdus la 31 martie 2019 de Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) din 22 ianuarie 2019 în cauza T-166/17, ΕΚΕΤΑ/Comisia

(Cauza C-273/19)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Recurentă: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (reprezentanți: V. Christianos, D. Karagkounis, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta are onoarea să solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene:

1.    anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 22 ianuarie 2019 în cauza T-166/17, în ceea ce privește punctele 2 și 3 din dispozitivul acesteia și în ceea ce privește motivele aferente;

2.    trimiterea cauzei la Tribunal spre rejudecare;

3.    obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Recursul declarat de recurentă nu este îndreptat împotriva punctului 1 din dispozitiv, nici împotriva punctelor 142, 143, 145, 171, 173, 187-189 și 191-193 din hotărârea atacată aferente acestuia.

Recurenta susține că punctele 2 și 3 din dispozitiv, precum și punctele din hotărâre aferente acestora trebuie să fie anulate pentru următoarele motive:

Primul motiv de recurs: Tribunalul nu a examinat în drept și nici nu a apreciat toate elementele de probă prezentate de EKETA. În plus, acesta a denaturat faptele astfel cum acestea reies din probele menționate, a săvârșit o eroare de drept în ceea ce privește sarcina probei și a încălcat obligația care îi revine de a-și motiva hotărârea (punctul 5 și următoarele din cererea de recurs).

Al doilea motiv de recurs: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în măsura în care a efectuat o interpretare eronată în ceea ce privește existența unui risc de conflict de interese (punctul 78 și următoarele din cererea de recurs).

Al treilea motiv de recurs: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în măsura în care a interpretat în mod greșit obligația Comisiei de a efectua o anchetă întemeindu-se pe normele internaționale de audit (punctul 94 și următoarele din cererea de recurs).

Al patrulea motiv de recurs: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în ceea ce privește interpretarea principiului proporționalității, pe care l-a încălcat (punctul 103 și următoarele din cererea de recurs).

____________