Language of document :

Pritožba, ki jo je Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) vložila 31. marca 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 22. januarja 2019 v zadevi T-166/17, EKETA/Evropska komisija

(Zadeva C-273/19 P)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Pritožnica: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (zastopnika: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnica Sodišču Evropske unije predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2019, zadeva T-166/171 , v zvezi s točkama 2 in 3 izreka in obrazložitev, ki se nanaša na ti točki;

zadevo vrne v ponovno razsojanje Splošnemu sodišču;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica s to pritožbo ne izpodbija točke 1 izreka, niti točk 142, 143, 145, 171, 173, od 187 do 189 in od 191 do 193 obrazložitve izpodbijane sodbe, ki se nanjo nanašajo.

Pritožnica meni, da je treba točki 2 in 3 izreka ter obrazložitev izpodbijane sodbe, ki se nanaša na ti točki, razveljaviti iz naslednjih razlogov:

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče ni odločilo v skladu s pravom in ni presodilo vseh dokazov, ki jih je predložila EKETA. Poleg tega je izkrivilo dejstva, ki izhajajo iz navedenih dokazov, napačno uporabilo pravo v zvezi s porazdelitvijo dokaznega bremena in je kršilo obveznost obrazložitve svoje odločbe (točka 5 in naslednje pritožbe).

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker je napačno razložilo obstoj tveganja križanja interesov (točka 78 in naslednje pritožbe).

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, ker je – v tem okviru – napačno razlagalo obveznost Komisije, da opravi nadzor na podlagi mednarodnih revizorskih standardov (točka 94 in naslednje pritožbe).

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri razlagi načela sorazmernosti, ki ga je kršilo (točka 103 in naslednje pritožbe).

____________

1 ECLI:EU:T:2019:26.