Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2019. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CV kontra Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

(C-37/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: CV

Alperes: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni – akár külön-külön is – a 2003/88 irányelv1 7. cikkének (2) bekezdését és az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdését, hogy azokkal ellentétesek az olyan nemzeti rendelkezések vagy gyakorlatok, amelyek alapján a munkaviszony megszűnését követően a megszerzett, azonban ki nem vett szabadság (és jellegét, valamint funkcióját illetően az éves szabadsággal egy tekintet alá eső jogintézmény, az ún. „Eltörölt munkaszüneti napok”) pénzben nem váltható meg abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaviszony megszűnése előtt a pénzbeli megváltáshoz való jogot a munkáltatónak felróható jogellenes magatartás (a nemzeti bíróság által a munkaviszony visszamenőleges helyreállításának elrendelése mellett jogerősen megállapított elbocsátás) miatt nem tudta gyakorolni a munkáltatói magatartás és a munkaviszony ezt követő helyreállítása közötti időszakra vonatkozóan?

____________

1 A munkaidő szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003, L 299, 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.)