Language of document :

2019 m. sausio 21 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje CV / Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

(Byla C-37/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: CV

Kita kasacinio proceso šalis: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2003/881 7 straipsnio 2 dalis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalis, net ir vertinamos atskirai, turėtų būti aiškinamos taip, kad jomis draudžiamos nacionalinės teisės nuostatos arba praktika, pagal kurias, nutraukus darbo santykius, teisė į piniginę kompensaciją už susikaupusias ir nepanaudotas atostogas (ir pagal pobūdį bei funkciją kasmetinėms atostogoms prilyginamą teisinį institutą, žinomą kaip „panaikintos švenčių dienos“) nėra suteikiama, jeigu iki darbo santykių nutraukimo neteisėtu darbdavio sprendimu (atleidimas galutinai pripažintas neteisėtu nacionalinio teismo sprendimu, kuriuo darbo santykiai buvo atkurti atgaline data) darbuotojas negalėjo reikalauti, kad ji būtų mokama už laikotarpį nuo darbdavio poelgio iki darbuotojo sugrąžinimo į darbą?

____________

1 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir tarybos Direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, 2003, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).