Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 21 ianuarie 2019 – CV/Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

(Cauza C-37/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurentă: CV

Intimată: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Întrebarea preliminară

Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/881 și articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, avute în vedere inclusiv în mod separat, trebuie interpretate în sensul că se opun unor dispoziții sau unei jurisprudenţe naționale potrivit cărora, în cazul încetării raportului de muncă, dreptul la plata unei indemnizații pecuniare pentru concediul dobândit, dar neefectuat ( si conceptul juridic al zilelor denumite „zile de sărbătoare legală suprimate”, echivalente prin natura și prin funcția lor cu concediul anual), nu este cuvenit într-un context în care lucrătorul nu a putut să îl invoce înainte de încetarea raportului de muncă pentru un fapt nelegal (concediere [nelegală] constatată cu titlu definitiv de instanța națională printr-o hotărâre care determină restabilirea retroactivă a raportului de muncă) imputabil angajatorului, corespunzător perioadei cuprinse între comportamentul angajatorului și reintegrarea ulterioară?

____________

1     Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO 2003, L 299, p. 9, Ediţie specială, 05/vol.7 p. 3).