Language of document :

2019 m. vasario 6 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agenzia delle Dogane / Silcompa SpA

(Byla C-95/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Agenzia delle Dogane

Kita kasacinio proceso šalis: Silcompa SpA

Prejudicinis klausimas

Ar Tarybos direktyvos Nr. 76/308/EEB1 dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais bei kitomis priemonėmis, iš dalies pakeistos Tarybos direktyva Nr. 2001/44/EB2 , 12 straipsnio 3 dalis, siejama su Tarybos direktyvos Nr. 92/12/EEB3 dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole, 20 straipsniu, gali būti aiškinama taip, kad dėl su mokesčių išieškojimu susijusių vykdomųjų aktų pradėtoje byloje gali būti nagrinėjama – ir kokia apimtimi – sąlyga, susijusi su vieta (faktinio išleidimo vartoti vieta), kurioje faktiškai buvo padarytas šiuo atveju nagrinėjamas teisės aktų pažeidimas, kai, kaip šiuo atveju ta pretenzija dėl tų pačių eksporto operacijų mokesčių mokėtojui atskirai pateikta tiek prašančiosios valstybės narės, tiek prašomosios valstybės narės, o prašomojoje valstybėje narėje tuo pačiu metu nagrinėjama tiek byla dėl vidinės pretenzijos, tiek byla dėl kitos valstybės vardu vykdomo mokesčių susigrąžinimo, o dėl tokios išvados turėtų būti atmestas prašymas suteikti pagalbą, taigi ir visi vykdomieji aktai?

____________

1 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva 76/308/EEB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, įeinančių į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemą, ir dėl žemės ūkio mokesčių bei muitų susigrąžinimo (OL L 73, 1976, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 1 t., p. 44).

2 2001 m. birželio 15 d. Tarybos direktyva 2001/44/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 76/308/EEB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, įeinančių į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemą, ir dėl žemės ūkio mokesčių bei muitų susigrąžinimo bei pridėtinės vertės mokesčio ir tam tikrų akcizų (OL L 175, 2001, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 12 t., p. 27).

3 1992 m. vasario 25 d. Europos Tarybos direktyva 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (OL L 76, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 179).