Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 6 februarie 2019 – Agenzia delle Dogane/Silcompa SpA

(Cauza C-95/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurentă: Agenzia delle Dogane

Intimată: Silcompa SpA

Întrebarea preliminară

Dispozițiile articolului 12 alineatul (3) din Directiva 76/308/CEE a Consiliului privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor privind anumite cotizații, drepturi, taxe și alte măsuri1 , astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/44/CE2 a Consiliului, coroborat cu articolul 20 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse3 pot fi interpretate în sensul că, în cadrul unei proceduri inițiate împotriva actelor de executare aferente colectării, poate face obiectul examinării și, dacă este cazul, în ce limite condiția privind locul (de introducere efectivă în consum) în care neregula sau infracțiunea s-a comis efectiv în cazul în care, precum în situația dedusă judecății, aceeași creanță, întemeiată pe aceleași și unice operațiuni de export, este invocată în mod autonom împotriva contribuabilului de statul solicitant și de statul solicitat, iar în acesta din urmă sunt pendinte în același timp atât procedura cu privire la creanța internă, cât și cea cu privire la activitatea de colectare pentru celălalt stat, o astfel de constatare constituind un motiv de refuz al cererii de asistență și, prin urmare, de împiedicare a tuturor actelor de executare?

____________

1     Directiva 76/308/CEE a Consiliului din 15 martie 1976 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor rezultate din operațiuni cuprinse în sistemul de finanțare al Fondului european de orientare și garantare agricolă, precum și a prelevărilor agricole și drepturilor vamale (JO 1976, L 73, p. 18, Ediție specială, 02/vol. 1, p. 35).

2     Directiva 2001/44/CE a Consiliului din 15 iunie 2001 de modificare a Directivei 76/308/CEE a Consiliului din 15 martie 1976 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor rezultate din operațiuni cuprinse în sistemul de finanțare al Fondului european de orientare și garantare agricolă, precum și a prelevărilor agricole și drepturilor vamale și privind taxa pe valoarea adăugată și anumite accize (JO 2001, L 175, p. 17, Ediție specială, 02/vol. 14, p. 148).

3     Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse (JO 1992, L 76, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 129).