Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Köln (Německo) dne 22. února 2019 – FZ v. DER Touristik GmbH

(Věc C-153/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Köln

Účastníci původního řízení

Žalobce: FZ

Žalovaná: DER Touristik GmbH

Předběžná otázka

Představují nároky směřující ke slevě z ceny zájezdu, které má cestující vůči cestovní kanceláři na základě cestovní smlouvy kvůli vadě letu způsobené jeho zpožděním, nároky na další náhrady podle článku 12 nařízení (ES) č. 261/20041 a lze nároky na náhradu přiznané kvůli zpoždění letu na základě náležitého použití článku 7 tohoto nařízení odečíst od takovýchto nároků podle článku 12 tohoto nařízení?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1).