Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Köln (Saksamaa) 22. veebruaril 2019 – FZ versus DER Touristik GmbH

(kohtuasi C-153/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Köln

Põhikohtuasja pooled

Hageja: FZ

Kostja: DER Touristik GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas reisihinna alandamise nõue, mille esitab reisija reisilepingule tuginedes reisikorraldaja vastu, kuna lennul esines selle hilinemise tõttu puudusi, on määruse nr 261/20041 artiklis 12 viidatud lisahüvitise nõue, ja kas määruse artiklit 7 analoogia alusel kohaldades lennu hilinemise eest makstud hüvitise võib viidatud määruse artikli 12 kohasest lisahüvitise nõudest maha arvata?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).