Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. veljače 2019. uputio Amtsgericht Köln (Njemačka) – FZ protiv DER Touristik GmbH

(predmet C-153/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: FZ

Tuženik: DER Touristik GmbH

Prethodno pitanje

Predstavljaju li prava usmjerena na sniženje cijene putovanja koja putnik ima prema organizatoru putovanja na temelju ugovora o putovanju zbog nedostataka leta uslijed kašnjenja leta prava na dodatnu odštetu u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 261/20041 i mogu li se prava na odštetu zbog kašnjenja leta dodijeljena odgovarajućom primjenom članka 7. Uredbe odbiti od prava prema članku 12. Uredbe?

____________

1 Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91, SL 2004, L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.).