Language of document :

Az Amtsgericht Köln (Németország) által 2019. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FZ kontra DER Touristik GmbH

(C-153/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: FZ

Alperes: DER Touristik GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az utazás árából adandó engedményre irányuló olyan igények, amelyek az utazót az utazásszervezővel szemben utazási szerződés alapján a légi járat – annak késésén alapuló – hibája miatt megilletik, a 261/2004/EK rendelet1 12. cikke szerinti további kártalanításnak minősülnek-e, és a légi járat késése miatt a rendelet 7. cikkének megfelelő alkalmazásával nyújtott kártalanítás levonható-e az ilyen kártalanításból a rendelet 12. cikke szerint?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)