Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Köln (Germania) la 22 februarie 2019 – FZ/DER Touristik GmbH

(Cauza C-153/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamant: FZ

Pârâtă: DER Touristik GmbH

Întrebarea preliminară

Drepturile la reducerea prețului călătoriei pe care un călător le are în temeiul unui contract de călătorie față de un operator de turism din cauza unor neconformități ale zborului ca urmare a întârzierii reprezintă compensații suplimentare în sensul articolului 12 din Regulamentul nr. 261/20041 , iar compensațiile acordate în cazul întârzierii zborului ca urmare a aplicării articolului 7 din regulamentul menționat pot fi deduse din cuantumul acordat în temeiul acestor drepturi, conform articolului 12 din același regulament?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 7/vol. 12, p. 218).