Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Köln (Nemčija) 22. februarja 2019 – FZ/DER Touristik GmbH

(Zadeva C-153/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Köln

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: FZ

Tožena stranka: DER Touristik GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se pravica do znižanja cene potovanja, ki jo lahko potnik na podlagi sklenjene pogodbe o potovanju uveljavlja zoper organizatorja potovanja zaradi napak pri izvedbi leta kot posledica zamude leta šteje za dodatno odškodnino na podlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 261/20041 in ali se lahko ob smiselni uporabi člena 7 Uredbe odobrene odškodnine zaradi zamude leta odštejejo od takšne odškodnine na podlagi člena 12 Uredbe?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL L 46, str. 1).