Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) 8. veebruaril 2019 – Pfeifer& Langen GmbH & Co. KG versus Hauptzollamt Köln

(kohtuasi C-97/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Pfeifer& Langen GmbH & Co. KG

Vastustaja: Hauptzollamt Köln

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/921 , millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, artikli 78 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et sellisel juhul nagu põhikohtuasjas tuleb tollideklaratsiooni kontrollida ja teha selles parandus nii, et deklarandi andmed asendatakse selle isikuga andmetega, kellele on väljastatud asjaomase kauba impordilitsents ja keda esindab isik, kes oli tollideklaratsioonis märgitud deklarandina ja kes esitas tolliasutusele impordilitsentsi omaniku volikirja?

____________

1 EÜT 1992, L 302, lk 1; ELT eriväljaanne 02/04, lk 307.