Language of document :

2019 m. vasario 8 d. Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Köln

(Byla C-97/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG 

Atsakovė: Hauptzollamt Köln

Prejudicinis klausimas

Ar 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/921 , nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 78 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal šią nuostatą tokiu atveju, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, muitinės deklaracija turi būti patikrinta ir pataisyta taip, kad deklarantės duomenys būtų pakeisti asmens, kuriam išduota importuojamo produkto importo licencija, pavadinimu, o šiam asmeniui atstovauja asmuo, kuris buvo nurodytas muitinės deklaracijoje kaip deklarantas ir pateikė muitinei importo licencijos turėtojo įgaliojimą?

____________

1 OL L 302, 1992, p. 1, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 4 t., p. 307.