Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Düsseldorf (Germania) la 8 februarie 2019 – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Köln

(Cauza C-97/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG

Pârât: Hauptzollamt Köln

Întrebarea preliminară

Articolul 78 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/921 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar trebuie interpretat în sensul că, potrivit acestei dispoziții, într-un caz precum cel din litigiul principal, o declarație vamală trebuie să fie reexaminată și corectată astfel încât datele privind declarantul să fie înlocuite prin indicarea persoanei căreia i s-a emis o licență de import cu privire la marfa importată, iar această persoană să fie reprezentată de persoana care a fost indicată ca declarant în declarația vamală și care a prezentat biroului vamal o împuternicire din partea titularului licenței de import?

____________

1 JO 1992, L 302, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 5, p. 58.