Language of document :

Žalba koju je 15. veljače 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 13. prosinca 2018. u predmetu T-743/16 RENV, CX protiv Komisije

(predmet C-131/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar, agenti)

Druga stranka u postupku: CX

Zahtjev

ukinuti presudu Općeg suda od 13. prosinca 2018. u predmetu T-743/16 RENV, CX/Komisija, u dijelu u kojem je njome poništena stegovna odluka o opozivu;

vratiti predmet Općem sudu na odlučivanje o drugim žalbenim razlozima;

naknadno odlučiti o troškovima.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: povreda članaka 4. i 22. Priloga IX. Pravilniku o osoblju pogrešnim tumačenjem dosega prava na osobnu nazočnost.

Argumenti u prilog prvom žalbenom razlogu dijele se na više dijelova.

U prvom dijelu Komisija navodi da se u presudi nisu poštovali pravni kriteriji koji se primjenjuju na ocjenu nemogućnosti dužnosnika da bude osobno nazočan, obveza obrazlaganja, kao ni pravila o teretu dokazivanja.

U drugom dijelu Komisija ističe da je u presudi pogrešno primijenjen pojam skupa indicija koje se podudaraju kako bi se dokazalo da dužnosnik nije mogao osobno nazočiti saslušanjima te da je Opći sud nepotpuno ispitao relevantne dokazne prijedloge.

U trećem dijelu Komisija ističe da su u presudi iskrivljena dva dokazna prijedloga.

Drugi žalbeni razlog: povreda članaka 4. i 22. Priloga IX. Pravilniku o osoblju pogrešnim tumačenjem dosega prava na saslušanje pisanim putem ili posredstvom zastupnika.

Argumenti u prilog drugom žalbenom razlogu dijele se na dva dijela.

Prvi dio odnosi se na povredu pravnih kriterija koji se primjenjuju na ocjenu nemogućnosti dužnosnika da podnese svoja očitovanja pisanim putem ili posredstvom zastupnika, povredu obveze obrazlaganja, povredu pravila o teretu dokazivanja kad je riječ o nemogućnosti dužnosnika da se brani na saslušanjima, kao i na pogrešnu primjenu pojma skupa indicija koje se podudaraju.

Drugi dio odnosi se na proturječnost razloga u vezi s nemogućnošću dužnosnika da osigura svoju obranu.

Treći žalbeni razlog: povreda obveze obrazlaganja u pogledu posljedica povrede prava na saslušanje.

Opći sud nije obrazložio zašto postupovna nepravilnost koja proizlazi iz izostanka saslušanja dovodi do poništenja pobijane odluke.

____________