Language of document :

2019 m. vasario 15 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-743/16 RENV CX / Europos Komisija

(Byla C-131/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar

Kita proceso šalis: CX

Apeliantės reikalavimai

Panaikinti 2018 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-743/16 RENV, CX / Komisija, tiek, kiek juo buvo panaikintas drausminės nuobaudos sprendimas nušalinti nuo pareigų;

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl kitų ieškinio pagrindų;

atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas: Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 4 ir 22 straipsnių pažeidimas klaidingai aiškinant teisės atvykti asmeniškai apimtį.

Pirmojo pagrindo argumentus galima padalyti į kelias dalis.

Pirma dalis susijusi su tuo, kad Komisija teigia, jog sprendime pažeisti teisiniai kriterijai siekiant įvertinti pareigūno negalėjimą atvykti, pareigą motyvuoti ir įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles.

Antra dalis susijusi su tuo, kad Komisija teigia, jog sprendime neteisingai taikoma atitinkančių įrodymų sąvoka siekiant nustatyti, kad pareigūnas negalėjo atvykti į posėdžius, ir jog Bendrasis Teismas nevisiškai išnagrinėjo reikšmingus įrodymus.

Trečia dalis susijusi su tuo, kad Komisija teigia, jog sprendime iškraipomi du įrodymai.

Antrasis pagrindas: Pareigūnų tarnybos nuostatų IX priedo 4 ir 22 straipsnių pažeidimas klaidingai aiškinant teisės būti išklausytam raštu arba per atstovą apimtį.

Antrojo pagrindo argumentus galima padalyti į dvi dalis.

Pirma dalis paremta tuo, kad pažeisti teisiniai kriterijai, taikyti įvertinti pareigūno negalėjimą pateikti pastabų raštu arba per atstovą, pažeista pareiga motyvuoti, pažeista įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, kiek tai susiję su su pareigūno negalėjimu apsiginti per posėdžius, ir neteisingai taikyta atitinkančių įrodymų sąvoka.

Antra dalis yra susijusi su motyvų, susijusių su pareigūno negalėjimu užsitikrinti gynybos, prieštaravimu.

Trečiasis pagrindas: pareigos motyvuoti, kiek ji susijusi su teisės būti išklausytam pažeidimu, pažeidimas.

Bendrasis Teismas nepateikė motyvų, kodėl procedūros pažeidimas, susijęs su teisės būti išklausytam pažeidimu, lėmė ginčijamo sprendimo panaikinimą.

____________