Language of document :

Recurs introdus la 15 februarie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 13 decembrie 2018 în cauza T-743/16 RENV, CX/Comisia

(Cauza C-131/19 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid, T. S. Bohr, C. Ehrbar, agenți)

Cealaltă parte din procedură: CX

Concluzii

Anularea Hotărârii Tribunalului din 13 decembrie 2018 în cauza T-743/16 RENV, CX/Comisia, în măsura în care prin aceasta s-a anulat decizia disciplinară de revocare;

Trimiterea cauzei în fața Tribunalului pentru ca acesta să se pronunțe cu privire la celelalte motive de recurs;

Soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: încălcarea articolelor 4 și 22 din anexa IX la Statutul funcționarilor prin interpretarea în mod eronat a domeniului de aplicare al dreptului la înfățișare personală.

Argumentele formulate în susținerea primului motiv sunt subîmpărțite în mai multe aspecte.

Într-un prim aspect, Comisia susține că hotărârea a încălcat criteriile juridice aplicabile pentru a aprecia starea de incapacitate a funcționarului de a se înfățișa, obligația de motivare, precum și regulile sarcinii probei.

Într-un al doilea aspect, Comisia arată că hotărârea a făcut o aplicare eronată a noțiunii de ansamblu de indicii concordante pentru a stabili dacă funcționarul era incapabil să se înfățișeze la audieri și că Tribunalul a efectuat o examinare incompletă a propunerilor de probe pertinente.

Într-un al treilea aspect, Comisia susține că hotărârea a denaturat două propuneri de probe.

Al doilea motiv: încălcarea articolelor 4 și 22 din anexa IX la Statutul funcționarilor prin interpretarea în mod eronat a domeniului de aplicare al dreptului de a fi ascultat pe cale scrisă sau prin intermediul unui reprezentant.

Argumentele formulate în susținerea celui de al doilea motiv sunt subîmpărțite în două aspecte.

Primul aspect se referă la încălcarea criteriilor juridice aplicabile pentru a aprecia starea de incapacitate a funcționarului de a-și prezenta observațiile în scris sau prin intermediul unui reprezentant, la încălcarea obligației de motivare, la nerespectarea regulilor sarcinii probei în ceea ce privește incapacitatea funcționarului de a se apăra în timpul audierilor, precum și la aplicarea eronată a noțiunii de ansamblu de indicii concordante.

Un al doilea aspect privește contradicția dintre motivele privind incapacitatea funcționarului de a-și asigura apărarea.

Al treilea motiv: nerespectarea obligației de motivare privind consecințele încălcării dreptului de a fi ascultat.

Tribunalul nu a motivat rațiunile pentru care neregularitatea procedurală rezultată din neascultarea părților determină anularea deciziei atacate.

____________