Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Industria Italiana Autobus SpA protiv Comune di Palermo

(predmet C-111/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato (Italija)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Industria Italiana Autobus SpA

Druga stranka u žalbenom postupku: Comune di Palermo

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Unije (a posebno načelima legitimnih očekivanja, pravne sigurnosti, slobodnog kretanja, slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga) nacionalni propis (poput članka 83. stavka 9., članka 95. stavka 10. i članka 97. stavka 5. talijanskog „Zakonika o javnoj nabavi”) na temelju kojeg se sudionik javne nabave, koji ne navede troškove radne snage i troškove za sigurnost radnika, u svakom slučaju isključuje iz postupka javne nabave, a da mu pritom nije dopušteno naknadno korištenje tzv. soccorso istruttorio (postupak za uklanjanje nepravilnosti u natječajnoj dokumentaciji) čak i u slučaju u kojem postojanje takve obveze navođenja proizlazi iz dovoljno jasnih i poznatih odredbi te neovisno o činjenici da u obavijesti o nadmetanju nije izričito navedena ta zakonska obveza podrobnog navođenja?

____________