Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Industria Italiana Autobus SpA kontra Comune di Palermo

(C-111/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Industria Italiana Autobus SpA

Alperesek: Comune di Palermo

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az uniós joggal (és különösen a bizalomvédelem, a jogbiztonság, a szabad mozgás, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével) a (Codice dei contratti pubblici [a közbeszerzésekről szóló törvénykönyv] 83. cikkének (9) bekezdéséhez, 95. cikkének (10) bekezdéséhez és 97. cikkének (5) bekezdéséhez hasonló) olyan nemzeti szabályozás, amely szerint valamely közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárásban a munkaerővel és a munkahelyi biztonsággal összefüggő költségek megjelölésének az ajánlattevő által történő elmulasztása minden esetben a kizárást eredményezi anélkül, hogy az ajánlattevő utólag az úgynevezett hiánypótlási felhívás eszközével élhetne, még ha e nyilatkozattételi kötelezettség fennállása kellően egyértelmű és megismerhető rendelkezésekből is ered, valamint azon körülménytől függetlenül, hogy az ajánlattételi felhívás nem utal kifejezetten a pontos megjelölés hivatkozott törvényi kötelezettségére?

____________