Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 20. února 2019 – Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. v. Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) a Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

(Věc C-147/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastníci původního řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka): Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Odpůrci v řízení o kasačním opravném prostředku: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) a Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

Předběžné otázky

Zahrnuje pojem „rozmnoženina zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům“, obsažený v čl. 8 odst. 2 směrnic 92/1001 a 2006/1152 , rozmnoženinu zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům v audiovizuálním záznamu, který zachycuje audiovizuální dílo?

Je v případě kladné odpovědi na předchozí otázku subjekt televizního vysílání, jenž užívá audiovizuální záznam, který zachycuje kinematografické nebo audiovizuální dílo, v němž je rozmnožen zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, k jakémukoli sdělování veřejnosti, povinen zaplatit jedinou spravedlivou odměnu stanovenou v čl. 8 odst. 2 uvedených směrnic?

____________

1 Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. 1992, L 346, s. 61; Zvl. vyd. 17/01, s. 120).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. 2006, L 376, s. 28).