Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S. A. kontra Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) és Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

(C-147/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S. A.

Ellenérdekű felek: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) és Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A „kereskedelmi célból nyilvánosságra hozott hangfelvétel nyilvánossághoz közvetítésének” a 92/1001 és 2006/1152 irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti fogalma magában foglalja-e a kereskedelmi célból nyilvánosságra hozott hangfelvétel olyan audiovizuális felvételen történő többszörözését, amely valamely audiovizuális mű rögzítését tartalmazza?

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén, meg kell-e fizetnie a hivatkozott irányelvek 8. cikkének (2) bekezdésében előírt, egyszeri méltányos díjazást azon televíziós műsorszolgáltatónak, amely bármilyen nyilvánossághoz közvetítés esetén olyan filmalkotás vagy audiovizuális mű rögzítését tartalmazó audiovizuális hangfelvételt használ, amelyen kereskedelmi célból kiadott hangfelvételt többszöröztek?

____________

1 A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról [helyesen: a szellemi tulajdon területén a bérleti jogról, a haszonkölcsönzési jogról és a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról] szóló, 1992. november 19-i 92/100/EGK tanácsi irányelv (HL 1992. L 346., 61. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 120. o.)

2 A bérleti jogról és a haszonkölcsönzési jogról, valamint a szellemi tulajdon területén a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról [helyesen: a szellemi tulajdon területén a bérleti jogról, a haszonkölcsönzési jogról és a szerzői joggal szomszédos bizonyos jogokról] szóló, 2006. december 12-i 2006/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 376., 28. o.)