Language of document :

2019 m. vasario 20 d. Tribunal Supremo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. / Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

(Byla C-147/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Kitos kasacinio proceso šalys: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar sąvoka „atkurta komerciniais tikslais išleista fonograma“, įtvirtinta Direktyvos 92/1001 ir Direktyvos 2006/1152 8 straipsnio 2 dalyje, apima komerciniais tikslais išleistos fonogramos atgaminimą audiovizualiniame įraše, kuriame užfiksuotas audiovizualinis kūrinys?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar televizijos programų transliuotojas, kuris bet kuriuo būdu viešai paskelbdamas naudoja audiovizualinį įrašą, kuriame užfiksuotas kino ar audiovizualinis kūrinys, kuriame atgaminta komerciniais tikslais išleista fonograma, privalo sumokėti vieną teisingą atlyginimą, numatytą šių direktyvų 8 straipsnio 2 dalyje?

____________

1 1992 m. lapkričio 19 d. Tarybos direktyvos 92/100/EEB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (OL L 346, 1992, p. 61; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 120).

2 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje (OL L 376, 2006, p. 28).