Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 20 februarie 2019 – Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A./Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) și Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

(Cauza C-147/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Recurentă: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Intimate: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) și Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

Întrebările preliminare

Noțiunea „reproducere a unei fonograme publicate în scopuri comerciale”, conținută la articolul 8 alineatul (2) din Directivele 92/1001 și 2006/1152 , include reproducerea unei fonograme publicate în scopuri comerciale în cadrul unei înregistrări audiovizuale care conține fixarea unei opere audiovizuale?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, un organism de difuzare a programelor de televiziune care utilizează, pentru orice tip de comunicare publică, o înregistrare audiovizuală care conține fixarea unei opere cinematografice sau audiovizuale în care a fost reprodusă o fonogramă publicată în scopuri comerciale este obligat la plata remunerației echitabile și unice, prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din directivele respective?

____________

1 Directiva 92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (JO 1992, L 346, p. 61, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 120).

2 Directiva 2006/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale (JO 2006, L 376, p. 28 Ediție specială, 17/vol. 3, p. 14).