Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 20. februarja 2019 – Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A./Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) in Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

(Zadeva C-147/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Nasprotni stranki v postopku s kasacijsko pritožbo: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) in Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je s pojmom „reprodukcija fonograma, objavljenega v komercialne namene“, iz člena 8(2) Direktiv 92/1001 in 2006/1152 zajeta reprodukcija fonograma, objavljenega v komercialne namene, v avdiovizualnem posnetku, ki vsebuje zapis avdiovizualnega dela?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali mora enkratno pravično nadomestilo iz člena 8(2) navedenih direktiv plačati subjekt, ki izvaja storitve razširjanja televizijskih programov, ki za kakršno koli priobčitev javnosti uporabi avdiovizualni posnetek, ki vsebuje zapis kinematografskega ali avdiovizualnega dela, v katerem je bil reproduciran fonogram, objavljen v komercialne namene?

____________

1 Direktiva Sveta 92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 120).

2 Direktiva 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine (UL L 376, 2006, str. 28).