Language of document :

Žalba koju su 19. veljače 2019. podnijeli BTB Holding Investments SA i Duferco Participations Holding SA protiv presude Općeg suda (prvo vijeće) od 11. prosinca 2018. u predmetu T-100/17, BTB Holding Investments SA i Duferco Participations Holding SA protiv Komisije

(predmet C-148/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelji: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (zastupnici: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Zahtjev

ukinuti presudu Općeg suda od 11. prosinca 2018., BTB Holding Investments i Duferco Participations Holding protiv Komisije (T-100/17);

vratiti predmet Općem sudu;

naložiti tuženiku snošenje troškova ovog postupka, kao i troškova postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U svojoj žalbi podnesenoj protiv presude T-100/17, žalitelji ističu da je Opći sud u pobijanoj presudi povrijedio pravo na pošteno suđenje kad je naveo da „u svrhu dokazivanja toga da je Komisija počinila očitu pogrešku u [složenoj ekonomskoj] ocjeni činjenica kojima se opravdava poništenje pobijane odluke, dokazi koje je podnio tužitelj moraju biti dovoljni da bi se ocjena činjenica iz predmetne odluke lišila vjerodostojnosti”. Tužitelji osobito ističu da je Opći sud povrijedio načela koja se odnose na teret dokazivanja i načelo jednakosti oružja.

____________