Language of document :

2019 m. vasario 19 d. BTB Holding Investments SA ir Duferco Participations Holding SA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-100/17, BTB Holding Investments SA ir Duferco Participations Holding SA / Komisija

(Byla C-148/19 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantės: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA, atstovaujamos advokatų J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Apeliančių reikalavimai

Panaikinti 2018 m. gruodžio 11 d. Bendrojo Teismo sprendimą BTB Holding Investments ir Duferco Participations Holding / Komisija (T-100/17).

Grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

Priteisti iš atsakovių šiame procese ir procese Bendrajame Teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniame skunde dėl Sprendimo T-100/17 apeliantės nurodo, kad skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas pažeidė teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, kai nurodė, kad „siekiant įrodyti, kad Komisija padarė akivaizdžią faktinių aplinkybių [sudėtingo ekonominio] vertinimo klaidą, dėl kurios galėtų būti panaikintas skundžiamas sprendimas, ieškovių pateiktų įrodymų turi pakakti skundžiamame sprendime pateikto faktinių aplinkybių vertinimo pagrįstumui paneigti“. Konkrečiai kalbant, apeliantės tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė principus, susijusius su įrodinėjimo pareiga, ir procesinio lygiateisiškumo principą.

____________