Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 19 februari 2019 door BTB Holding Investments SA en Duferco Participations Holding SA tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 11 december 2018 in zaak T-100/17, BTB Holding Investments SA en Duferco Participations Holding SA/Commissie

(Zaak C-148/19 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirantes: BTB Holding Investments SA, Duferco Participations Holding SA (vertegenwoordigers: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Andere partijen in de procedure: Europese Commissie, Foreign Strategic Investments Holding (FSIH)

Conclusies

het arrest van het Gerecht van 11 december 2018, BTB Holding Investments en Duferco Participations Holding/Commissie (T-100/17) vernietigen;

de zaak terugverwijzen naar het Gerecht;

verweerster verwijzen in de kosten van de procedure, daarin begrepen de kosten van de procedure voor het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun hogere voorziening tegen het arrest in zaak T-100/17, voeren rekwirantes aan dat het Gerecht in het bestreden arrest het recht op een eerlijk proces heeft geschonden door te stellen dat „om aan te tonen dat de Commissie bij de [complexe economische] beoordeling van de feiten een kennelijke fout heeft gemaakt die de nietigverklaring van het bestreden besluit kan rechtvaardigen, de door verzoekster aangebrachte bewijselementen afdoende dienen te zijn om de in het betrokken besluit weergegeven beoordeling van de feiten te ontzenuwen”. Rekwirantes betogen in het bijzonder dat het Gerecht de beginselen inzake de bewijslast en de wapengelijkheid heeft geschonden.

____________