Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 11. února 2019 – Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus v. Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

(Věc C-109/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Odpůrci: Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

Předběžná otázka

Brání unijní právo (a zejména zásady legitimního očekávání, právní jistoty, volného pohybu, svobody usazování a volného pohybu služeb) takové vnitrostátní právní úpravě (jako je vnitrostátní právní úprava vyplývající z ustanovení čl. 83 odst. 9, čl. 95 odst. 10 a čl. 97 odst. 5 italského „Zákoníku veřejných zakázek“), podle níž neuvedení nákladů na pracovní sílu a bezpečnost pracovníků ze strany uchazeče v rámci zadávacího řízení vede v každém případě k vyloučení ze zadávacího řízení, aniž by tento uchazeč mohl následně využít tzv. „doplnění či poskytnutí vysvětlení“, a to i tehdy, pokud existence této oznamovací povinnosti vyplývá z dostatečně jasných a srozumitelných ustanovení a nezávisle na skutečnosti, že oznámení o zahájení zadávacího řízení výslovně nestanoví uvedenou zákonnou povinnost včasného uvedení?

____________