Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 11. veebruaril 2019 – Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus versus Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

(kohtuasi C-109/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Vastustajad apellatsioonimenetluses: Comune di Cisternino, Consorzio per L’Inclusione Sociale dell’Ats Fasano – Ostuni – Cisternino

Eelotsuse küsimus

Kas liikmesriigi õigusnormid (nagu Itaalia riigihangete seadustiku (Codice dei contratti pubblici) artikli 83 lõige 9, artikli 95 lõige 10 ja artikli 97 lõige 5), mille kohaselt toob see, kui avalikus hankemenetluses osalev pakkuja jätab tööjõukulud ja tööohutuskulud märkimata, igal juhul kaasa tema hankemenetlusest kõrvalejätmise, ilma et sellel pakkujal lubataks hiljem kasutada nn „selgitamise ja täiendamise“ võimalust, on Euroopa Liidu õigusnormidega (eriti õiguspärase ootuse põhimõtte, õiguskindluse põhimõtte, liikumisvabaduse põhimõtte, asutamisvabaduse põhimõtte ja teenuste osutamise vabaduse põhimõttega) vastuolus ka juhul, kui selle teabe esitamise kohustus tuleneb piisavalt selgetest ja arusaadavatest sätetest, olenemata asjaolust, et hanketeates ei ole täpse teabe andmise kohustusele, mis eelnimetatud seadusest tuleneb, teavet sõnaselgelt viidatud?

____________