Language of document :

A Consiglio di Stato (Olaszország) által 2019. február 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus kontra Comune di Cisterino, Consorzio per L'inclusione Sociale dell'Ats Fasano – Ostuni – Cisterino

(C-109/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Consiglio di Stato

Az alapeljárás felei

Felperes: Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus

Alperesek: Comune di Cisterino, Consorzio per L'inclusione Sociale dell'Ats Fasano – Ostuni – Cisterino

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e az uniós joggal (és különösen a bizalomvédelem, a jogbiztonság, a szabad mozgás, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével) a (Codice dei contratti pubblici [a közbeszerzésekről szóló törvénykönyv] 83. cikkének (9) bekezdéséhez, 95. cikkének (10) bekezdéséhez és 97. cikkének (5) bekezdéséhez hasonló) olyan nemzeti szabályozás, amely szerint valamely közbeszerzési szerződés odaítélésére irányuló eljárásban a munkaerővel és a munkahelyi biztonsággal összefüggő költségek megjelölésének az ajánlattevő által történő elmulasztása minden esetben a kizárást eredményezi anélkül, hogy az ajánlattevő utólag az úgynevezett hiánypótlási felhívás eszközével élhetne, még ha e nyilatkozattételi kötelezettség fennállása kellően egyértelmű és megismerhető rendelkezésekből is ered, valamint azon körülménytől függetlenül, hogy az ajánlattételi felhívás nem utal kifejezetten a pontos megjelölés hivatkozott törvényi kötelezettségére?

____________