Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeitsgericht Hamburg (Německo) dne 20. prosince 2018 – IX v. WABE e. V.

(Věc C-804/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Arbeitsgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: IX

Žalovaný: WABE e. V.

Předběžné otázky

Představuje jednostranný pokyn zaměstnavatele, který zakazuje nosit jakýkoliv viditelný symbol politického, světonázorového nebo náboženského přesvědčení, vzhledem k zaměstnancům, kteří z důvodu náboženských pravidel o zahalování dodržují určitá pravidla oblékání, přímou diskriminaci z důvodu náboženského vyznání ve smyslu čl. 2 odst. 1 a 2 písm. a) směrnice Rady 2000/78/ES1 ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání?

Představuje jednostranný pokyn zaměstnavatele, který zakazuje nosit jakýkoliv viditelný symbol politického, světonázorového nebo náboženského přesvědčení, vzhledem k zaměstnankyni, která z důvodu své muslimské víry nosí šátek na hlavě, nepřímou diskriminaci z důvodu náboženského vyznání a/nebo pohlaví ve smyslu čl. 2 odst. 1 a 2 písm. b) směrnice Rady 2000/78/ES?

Konkrétně:

a)    Může být podle směrnice 2000/78/ES diskriminace na základě náboženského vyznání a/nebo pohlaví odůvodněna subjektivním přáním zaměstnavatele uplatňovat politiku politické, světonázorové a náboženské neutrality, jestliže tak chce vyhovět subjektivním přáním svých zákazníků a zákaznic?

b)    Brání směrnice 2000/78/EG a/nebo základní právo svobody podnikání podle článku 16 Listiny základních práv Evropské unie vzhledem k čl. 8 odst. 1 směrnice 2000/78/ES vnitrostátní právní úpravě, podle níž nemůže být v zájmu ochrany základního práva svobody náboženského vyznání zákaz náboženského oblečení odůvodněn pouhou abstraktní způsobilostí ohrozit neutralitu zaměstnavatele, nýbrž pouze dostatečně konkrétním nebezpečím, zejména konkrétně hrozící hospodářskou újmou zaměstnavatele nebo dotčené třetí osoby?

____________

1 Úř. věst. 2000, L 303, s. 16.