Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. prosinca 2018. uputio Arbeitsgericht Hamburg (Njemačka) – IX protiv WABE e.V.

(predmet C-804/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Arbeitsgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: IX

Tuženik: WABE e.V.

Prethodna pitanja

1.    Stavlja li jednostrana uputa poslodavca, kojom zabranjuje nošenje bilo kakvog vidljivog znaka političkih, svjetonazorskih ili vjerskih uvjerenja, zaposlenike koji zbog vjerskih zapovijedi o pokrivanju poštuju određena pravila odijevanja u neravnopravan položaj izravno na temelju vjere u smislu članka 2. stavka 1. i stavka 2. točke (a) Direktive 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja1 ?

2.    Stavlja li jednostrana uputa poslodavca, kojom zabranjuje nošenje bilo kakvog vidljivog znaka političkih, svjetonazorskih ili vjerskih uvjerenja, zaposlenicu koja zbog svoje muslimanske vjeroispovijedi nosi maramu za glavu, neizravno na temelju vjere i/ili na temelju spola u neravnopravan položaj u smislu članka 2. stavka 1. i stavka 2. točke (b) Direktive 2000/78/EZ?

Posebno:

(a)    Može li u skladu s Direktivom 2000/78/EZ stavljanje u neravnopravan položaj na temelju vjere i/ili zbog spola biti opravdano čak i u slučaju subjektivne želje poslodavca da provodi politiku političke, svjetonazorske i vjerske neutralnosti ako poslodavac time želi ispuniti subjektivne želje svojih klijenata/klijentica? [orig. str. 3.]

(b)    Protivi li se Direktivi 2000/78/EZ i/ili pravu slobode poduzetništva u skladu s člankom 16. Povelje Europske unije o temeljnim pravima s obzirom na članak 8. stavak 1. Direktive 2000/78/EZ nacionalni propis prema kojem se radi zaštite temeljnog prava slobode vjeroispovijedi zabrana nošenja vjerske odjeće ne može opravdati već na temelju apstraktne mogućnosti ugrožavanja neutralnosti poslodavca, nego samo na temelju dovoljno konkretne opasnosti, osobito konkretnog rizika negativnih ekonomskih posljedica za poslodavca ili za zainteresiranu treću osobu?

____________

1 SL 2000, L 303, str. 16. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.)