Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Arbeitsgericht Hamburg (Germania) la 20 decembrie 2019 – IX/WABE e.V.

(Cauza C-804/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Arbeitsgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: IX

Pârât: WABE e.V.

Întrebările preliminare

O instrucțiune unilaterală a angajatorului, care interzice purtarea oricărui semn vizibil care exprimă convingeri politice, filozofice sau religioase, reprezintă o discriminare directă, pe motive de apartenență religioasă, în sensul articolului 2 alineatul (1) și alineatul (2) litera (a) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă1 , a acelor angajați care respectă anumite reguli vestimentare ca urmare a unei cerințe de a-şi acoperi capul?

O instrucțiune unilaterală a angajatorului, care interzice purtarea oricărui semn vizibil care exprimă convingeri politice, filozofice sau religioase, reprezintă o discriminare indirectă pe motive de apartenență religioasă și/sau gen, în sensul articolului 2 alineatul (1) și alineatul (2) litera (b) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, a unei lucrătoare care, în virtutea credinței sale musulmane, poartă un văl islamic?

În particular:

a) În conformitate cu Directiva 2000/78/CE, discriminarea pe motive de apartenență religioasă și/sau gen poate fi justificată de dorința subiectivă a angajatorului de a respecta o politică de neutralitate politică, filozofică și religioasă, în cazul în care angajatorul dorește ca, prin intermediul acestei politici, să respecte dorințele subiective ale clienților săi?

b) Directiva 2000/78/CE și/sau dreptul fundamental la libertatea de a desfășura o activitate comercială prevăzut la articolul 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, având în vedere articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE, se opun unei reglementări naționale potrivit căreia, în vederea protejării dreptului fundamental la libertate religioasă, o interdicție referitoare la vestimentația cu caracter religios poate fi justificată nu doar ca urmare a unei trăsături abstracte de punere în pericol a neutralității angajatorului, ci și ca urmare a unui pericol suficient de concret, în special ca urmare a unui prejudiciu economic iminent cauzat angajatorului sau unui terț afectat?

____________

1 JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7.