Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 5. veebruaril 2019 – Rieco SpA versus Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA

(kohtuasi C-91/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Rieco SpA

Vastustajad: Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Liidu õigusega (ning täpsemalt avalik-õiguslike asutuste vaba haldamise põhimõttega ja põhimõttega, mille kohaselt peab avalik-õiguslike asutuste huvides olevate teenuste osutamise tagamise ja haldamise eri viiside vahel valitsema sisuline samaväärsus) on vastuolus riigisisesed õigusnormid (nagu riigihangete seadustiku (codice dei contratti pubblici) artikli 192 lõige 2 ja 2016. aasta seadusandlik dekreet nr 50), mille kohaselt tehakse in house tehinguid teise võimalusena ja erandkorras võrreldes lepingu sõlmimistega hanke tulemusena: i) lubades teenuste osutamise nii tagada üksnes asjaomase turu tõendatud tõrke korral ning ii) kohustades haldusasutust, kes kavatseb teenuse osutamise tagada nii, et delegeerib volitused mõnele oma organile, siiski esitama konkreetsed põhjendused, kuidas saab avalikkus sellest kasu?

Kas Euroopa Liidu õigusega (ning täpsemalt direktiivi 2014/24/EL1 artikli 12 lõikega 3, mis käsitleb in house tehinguid mitme avaliku sektori hankija vahelise sarnase ühiskontrolli režiimis) on vastuolus riigisisesed õigusnormid (nagu riigi osalusega äriühingute seadustiku – 2016. aasta seadusandlik dekreet nr 175 – artikli 4 lõige 1), mis ei võimalda haldusasutusel üksuses, mis kuulub ka teistele haldusasutustele, omandada osalust (mis küll ei taga kontrolli või hääleõigust), kui see haldusasutus kavatseb siiski tulevikus omandada ühiskontrolli positsiooni ja seega võimaluse sõlmida otselepinguid üksusega, mis kuulub mitmele haldusasutusele?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).