Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. veljače 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Rieco SpA protiv Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA

(predmet C-91/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Rieco SpA

Protustranke: Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA

Prethodna pitanja

Protivi li se pravu Europske unije (posebice načelu slobodnog upravljanja javnih vlasti i načelu bitne jednakosti između različitih metoda povjeravanja i upravljanja uslugama iz djelokruga upravnih tijela) nacionalno zakonodavstvo (kao što je članak 192. stavak 2. Zakonika o javnim ugovorima, Zakonodavna uredba br. 50 iz 2016.) koj[e] in house povjeravanje usluga stavlja u podređeni i izniman položaj u odnosu na povjeravanje putem postupka javne nabave: i. dopuštajući takva povjeravanja samo u slučaju dokazanog nefunkcioniranja mjerodavnog tržišta te ii. namećući pritom upravnom tijelu koje želi povjeriti uslugu u režimu interne delegacije da pruži konkretno obrazloženje u pogledu koristi koju ovaj oblik povjeravanja ima za zajednicu?

Protivi li se li pravu Europske unije (posebice članku 12. stavku 3. Direktive 2014/24/EU1 o in house povjeravanju usluga u režimu slične zajedničke kontrole između više upravnih tijela) nacionalno zakonodavstvo (poput članka 4. stavka 1. Pročišćenog teksta o društvima u javnom vlasništvu – Zakonodavna uredba br. 175 iz 2016.) koje upravno tijelo sprečava da stekne udio u vlasništvu (koji pritom ne jamči kontrolu ili pravo veta) u subjektu u kojem udjele ima više upravnih tijela, ako to upravno tijelo pritom želi ubuduće steći poziciju zajedničke kontrole te time i mogućnost izravnog povjeravanja usluga u korist subjekta u kojem udjele ima više tijela?

____________

1     Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 2014/24/EU od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravci SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26.)