Language of document :

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxise (EKETA) 31. märtsil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 22. jaanuari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-198/17: EKETA versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-274/19 P)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Apellant: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (esindajad: dikigoros Vasileios Christianos, dikigoros Dimitrios Karagounis)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Liidu Kohtul:

Tühista Üldkohtu 22. jaanuari 2019. aasta otsus kohtuasjas T-198/171 .

Saata kohtuasi Üldkohtule uue otsuse tegemiseks tagasi.

Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant on seisukohal, et vaidlustatud kohtuotsus tuleb järgmistel põhjustel tühistada:

-    Esimene väide: Üldkohus ei ole õiguslikult uurinud ega hinnanud kõiki EKETA argumente ja esitatud tõendeid. Ta on lisaks moonutanud fakte, mis nendest tõenditest tulenevad, rikkunud õigusnorme tõendamiskoormuse jagunemise osas ja rikkunud oma kohustust oma otsust põhjendada.

-     Teine väide: Üldkohus on rikkunud õigusnormi, tõlgendades vääralt huvide konflikti esinemise ohtu.

-    Üldkohus on rikkunud proportsionaalsuse põhimõtte tõlgendamisel õigusnormi seda põhimõtet eirates.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.