Language of document :

Valitus, jonka Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) on tehnyt 31.3.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-198/17, EKETA v. komissio, 22.1.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-274/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Valittaja: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (edustajat: Vasileios Christianos ja Dimitrios Karagounis, dikigori)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 22.1.2019 asiassa T-198/171 antama tuomio on kumottava

asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen uudelleen tutkittavaksi

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajan mukaan valituksenalainen tuomio on kumottava seuraavilla perusteilla:

–    Ensimmäinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin ei noudattanut ratkaisussaan lakia eikä arvioinut kaikkia EKETA:n väitteitä ja todisteita. Se otti lisäksi mainituista todisteista ilmenevät tosiseikat huomioon vääristyneessä muodossa, teki oikeudellisen virheen todistustaakan jakamisen osalta ja laiminlöi velvollisuutensa perustella ratkaisunsa.

–     Toinen valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitsemalla virheellisesti intressiristiriidan olemassaolon riskiä.

–    Kolmas valitusperuste: unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen loukkaamansa suhteellisuusperiaatteen tulkinnassa ja soveltamisessa.

____________

1 EU:T:2019:27.