Language of document :

Žalba koju je 31. ožujka 2019. podnio Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) od 22. siječnja 2019. u predmetu T-198/17, EKETA protiv Europske komisije

(predmet C-274/19 P)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Žalitelj: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (zastupnici: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

Ukine presudu Općeg suda od 22. siječnja 2019. u predmetu T-198/171 .

Vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje.

Naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj smatra da se pobijana presuda mora ukinuti iz sljedećih razloga:

-    Prvi žalbeni razlog: Opći sud nije pravilno ocijenio sve argumente i dokaze koje je podnijela EKETA. Osim toga, pogrešno je protumačio činjenice koje proizlaze iz navedenih dokaza, počinio je pogrešku koja se tiče prava u odnosu na raspodjelu tereta dokazivanja te je povrijedio obvezu obrazlaganja svoje odluke.

-     Drugi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava s obzirom na to da je pogrešno protumačio postojanje rizika sukoba interesa.

-    Treći žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava pri tumačenju i primjeni načela proporcionalnosti koje je povrijedio.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.