Language of document :

A Törvényszék (negyedik tanács) T-198/17. sz., EKETA kontra Európai Bizottság ügyben 2019. január 22-én hozott ítélete ellen az Ethniko Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) által 2019. március 31-én benyújtott fellebbezés

(C-274/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Fellebbező: Ethniko Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (képviselők: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis dikigori)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy az Európai Unió Bírósága:

semmisítse meg a Törvényszék T-198/17. sz. ügyben1 2019. január 22-én hozott ítélete rendelkező részének 2. és 3. pontját, valamint a vonatkozó indokolást;

új határozat hozatala céljából utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azt állítja, hogy a megtámadott ítéletet az alábbi okok miatt kell hatályon kívül helyezni:

Első fellebbezési jogalap: a Törvényszék nem a jog szerint határozott, és nem értékelte az EKETA által benyújtott összes bizonyítékot és érvelést. Elferdítette azokat a tényeket is, amelyek az említett bizonyítékokból következnek, tévesen alkalmazta a jogot a bizonyítási teher megosztását illetően, és megsértette határozatai indokolására vonatkozó kötelezettségét.

Második fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, mivel tévesen értelmezte az érdekellentétek fennállásának.

Harmadik fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot az arányosság elvének alkalmazása során, amelyet megsértett.

____________

1 ECLI:EU:T:2019:27.