Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 31. martā Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 22. janvāra spriedumu lietā T-198/17 EKETA/Eiropas Komisija

(Lieta C-274/19)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (pārstāvji: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija t

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2019. gada 22. janvāra spriedumu lietā T-198/17 1 ;

nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā no jauna;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka pārsūdzētais spriedums ir jāatceļ šādu iemeslu dēļ:

Pirmais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa neesot spriedusi atbilstoši tiesībām un neesot izvērtējusi visus EKETA izklāstītos argumentus un sniegtos pierādījumus. Tā esot arī sagrozījusi no šiem pierādījumiem izrietošos faktus, pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā jautājumā par pierādīšanas pienākuma noteikšanu un neesot izpildījusi pienākumu pamatot savu nolēmumu.

Otrais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo kļūdaini interpretējusi interešu konflikta riska esamību.

Trešais apelācijas sūdzības pamats: Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo kļūdaini interpretējusi un piemērojusi tās pārkāpto samērīguma principu.

____________

1     ECLI:EU:T:2019:27.